Mestská časť Košice – Ťahanovce

Mestská časť Košice – Ťahanovce sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Košice. Patrí do okresu Košice I. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov mala ku dňu 1.1.2021 mestská časť Ťahanovce 2 238 obyvateľov. Z hľadiska počtu obyvateľov patrí medzi malé mestské časti Košíc.

Mestská časť Košice – Ťahanovce je úzko prepojená a susediaca s jednou z najväčších mestských častí Košíc, ktorým je Sídlisko Ťahanovce. Venujeme sa jej v osobitnom článku s názvom Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce. Napriek tomu, že sa v tejto mestskej časti oficiálne nachádza aj malá časť spomínaného Sídliska Ťahanovce (konkrétne Madridská ulica) si táto mestská časť zachovala vidiecky charakter s prevažujúcim počtom rodinných domov. Mestská časť Ťahanovce bola do roku 1969 samostatnou obcou. Za hlavnú ulicu tejto mestskej časti možno považovať Ťahanovskú ulicu.

Dominantnou sakrálnou stavbou v tejto mestskej časti je Kostol sv. Anny nachádzajúci sa na Ťahanovskej ulici 2423. Postavený bol v roku 1850. Ďalšou zaujímavou stavbou je Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v blízkosti železničného priecestia.  

Kostol sv. Anny
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

V tejto mestskej časti sa nachádza Základná škola s materskou školou na adrese Želiarska 4. Stredné školstvo ani vysoké školstvo v tejto mestskej časti zastúpenie nemá.

V mestskej časti Ťahanovce sa nachádza Kultúrny dom a Klub dôchodcov Ťahanovce – Denné centrum na adrese Ťahanovská č. 28. Do tejto mestskej časti zachádzajú autobusy mestskej hromadnej dopravy, konkrétne sú tu zastávky autobusov Magnezitárska, Želiarska a Ťahanovská. Na Magnezitárskej ulici je situovaný areál bývalej magnezitky. V uvedenom areáli a v okolí uvedeného areálu v súčasnosti sídli alebo má svoje pracoviská viacero firiem. V tejto mestskej časti sa nenachádza veľké zdravotnícke zariadenie. Je tu však ambulancia praktického lekára. Poliklinika je najbližšie na území susednej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. V tejto mestskej časti sa zároveň nenachádza veľké obchodné centrum. K dispozícii sú obchody s potravinami malej rozlohy.  Viac možností na nákupy ponúka už spomínané susedné Sídlisko Ťahanovce.

Mestská časť Ťahanovce ponúka dobré možnosti na relax a rekreáciu pri rieke Hornád v okolí Ťahanovského mosta. Na atraktivite tejto mestskej časti pridáva aj fakt, že je v bezprostrednej blízkosti veľmi obľúbenej rekreačnej lokality Anička, ktorá sa nachádza v mestskej časti Sever a viac informácií o nej Vám prinášame v článku Mestská časť Košice – Sever. Je to vyhľadávaná lokalita na aktívne trávenie voľného času ako aj na posedenie s rodinou a priateľmi. Nachádza sa tu už mnoho rokov známe občerstvenie s názvom Súdky. 

Rieka Hornád. Pohľad z Ťahanovského mosta. Napravo občerstvenie Súdky

V tejto mestskej časti sa v blízkosti rieky Hornád a spomínaného Ťahanovského mosta je železničná zastávka Ťahanovce. Neďaleko sa nachádza aj chatovo – záhradkárska oblasť nazývaná Lokalita Pri tuneli, ktorú spravuje Občianske združenie Pri tuneli. Zaujímavosťou tejto lokality je Starý Ťahanovský tunel. Ide o tunel starej železničnej trate, ktorý je už v súčasnosti nevyužívaný a nie je verejnosti voľne prístupný. V súčasnosti je využívaný pre účely železničnej dopravy Nový Ťahanovský tunel.

Ťahanovský most a rieka Hornád
Nový Ťahanovský tunel

Mestská časť Košice – Ťahanovce nebola v ostatnom období v hľadáčiku developerov. Nerealizovali sa tu žiadne projekty výstavby obytných budov veľkého rozsahu. Ako sme už spomínali na začiatku článku, ide o mestskú časť, ktorá si zachovala svoj vidiecky charakter so značnou prevahou rodinných domov. Podľa dát dostupných z webstránky projektu Košice 2.0 bolo v období rokov 2013 až 2021 dokončených v tejto mestskej časti 17 bytov v rodinných domoch a k dátumu 1.1.2021 bolo rozostavaných 11 bytov v rodinných domoch. Z uvedených informácií na spomínanej webstránke zároveň vyplýva, že mestská časť Ťahanovce nepatrí medzi lokality, ktoré sú v Košiciach favoritom medzi záujemcami o výstavbu rodinných domov.  

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať