Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce mala ku dňu 1.1.2021 podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov 20 863 obyvateľov. Podľa počtu obyvateľov patrí medzi veľké mestské časti Košíc. Je súčasťou okresu Košice I a nachádza sa v severovýchodnej časti mesta.  

História tejto mestskej časti je úzko spätá so susednou mestskou časťou Košice – Ťahanovce, o ktorej píšeme v článku Mestská časť Košice – Ťahanovce. História samostatného sídliska sa však spája s dátumom 5. mája 1985 kedy bol položený oficiálny základný kameň sídliska. Od susednej mestskej časti Ťahanovce, ktorá bola kedysi samostatnou obcou, prevzalo toto sídlisko jej historické meno. Sídlisko Ťahanovce je pokladané za najmladšie košické sídlisko, nie však z dôvodu vekového priemeru obyvateľov ale z dôvodu, že bolo posledným vybudovaným sídliskom v Košiciach. Jeho výstavba bola ukončená v 90. rokoch a je poznamenané vysokou hustotou zástavby.

Významnou sakrálnou stavbou v tejto mestskej časti je Kostol sv. Dominika Savia. Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia spolu s uvedeným kostolom sa nachádza na adrese Americká trieda 3845/7. Nachádza sa tu zároveň aj gréckokatolícky kostol, konkrétne Chrám bl. muč. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku na adrese Helsinská 1/A. 

Kostol sv. Dominika Savia
Chrám bl. muč. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku

Za hlavnú dopravnú tepnu tohto sídliska možno pokladať Americkú triedu. Na tejto triede sa nachádza niekoľko autobusových zastávok, nadchod pre peších, Miestny úrad mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce a celkovo značný podiel občianskej vybavenosti v rámci tejto mestskej časti. Tvorí zároveň hranicu so susednou mestskou časťou Ťahanovce, o ktorej píšeme v článku Mestská časť Košice – Ťahanovce. Plánovaná tu bola realizácia električkovej trate, ktorá doposiaľ zostala nezrealizovaná. Za Hlavnú ulicu Sídliska Ťahanovce možno označiť Budapeštiansku ulicu kde sa nachádza pomerne dlhá pasáž s obchodmi, službami a reštauráciou. 

Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda.
Foto: PhDr. Martin Behúň, Júl 2023
Americká trieda
Obchodná pasáž na Budapeštianskej ulici
Fontána a parčík medzi Budapeštianskou ulicou a Americkou triedou

Významnou historickou pamiatkou v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je renesančná vežovitá stavba Božia muka neďaleko Americkej triedy. Podľa dostupných informácií boli v blízkosti tejto pamiatky v roku 1848 pochovaní poľskí dobrovoľníci, ktorí padli pri krytí ústupu maďarských vojsk. Táto pamiatka nie je voľne prístupná verejnosti. Veža sa nachádza aj v erbe mestskej časti, fotografie môžete vidieť na tomto odkaze. Vhodným miestom pre voľnočasové aktivity je Lesopark Ťahanovce, ktorý je známy aj ako Ťahanovský les. Nachádza sa nad sídliskom a jeho súčasťou sú náučné chodníky, informačné tabule a miesta na posedenie. Ďalšie informácií o Lesoparku Ťahanovce (Ťahanovskom lese) nájdete tu.

Za prístupovým chodníkom a zeleňou sa nachádza renesančná vežovitá stavba Božia muka

V mestskej časti Sídlisko Ťahanovce sa nachádza niekoľko materských a základných škôl, konkrétne Materská škola Belehradská 6, Materská škola Budapeštianska 1, Materská škola Juhoslovanská 4, Materská škola Čínska 24, Materská škola Havanská 26, Materská škola s názvom Búdka 3 na adrese Budapeštianska 3, Základná škola Bruselská 18, ktorá má zároveň dve elokované pracoviská – prvé na Viedenskej a druhé na Aténskej ulici, Základná škola Belehradská 21, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda na adrese Juhoslovanská 2, Súkromná základná škola pre deti s autizmom na adrese Juhoslovanská 2. Stredné ani vysoké školstvo v tejto mestskej časti zastúpené nie je.  Zdravotnícke zariadenie Poliklinika Ťahanovce sa nachádza na adrese Americká trieda 17. Svoje ordinácie tu má niekoľko všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrov ako aj ďalších špecialistov.

V mestskej časti Sídlisko Ťahanovce nenájdete žiadne veľké obchodné centrum typu OC Optima alebo OC Cassovia v mestskej časti Juh, OC Aupark v mestskej časti Staré mesto alebo OC Galéria v mestskej časti Západ. Napriek tomu je tu však pomerne solídne zastúpenie rôznych známych obchodných reťazcov ako LIDL (Americká trieda 23), COOP Jednota (Belehradská 20), FRESH Plus (Pekinská ulica ako aj Americká trieda), KLAS Potraviny – OC Mila (Americká trieda 13), BILLA má svoju prevádzku v obchodnom centre CENTRAL SHOPPING na adrese Americká trieda 19 kde sa nachádzajú prevádzky lekárne, drogérie, kaviarne a iné. Viac o tomto obchodnom centre a jednotlivých prevádzkach sa môžete dozvedieť na webstránke spomínaného obchodného centra. V tejto mestskej časti sa nachádza prevádzka METRO Cash & Carry SR na adrese Americká trieda 1/A. Prevádzka Slovenskej pošty, konkrétne Pošta Košice 13 sa nachádza na adrese Americká trieda 21. Mestská časť Sídlisko Ťahanovce nebola v ostatnom čase v hľadáčiku developerov a teda nenachádzajú sa tu žiadne novostavby. Do budúcna sa však počíta s rozsiahlou výstavbou a s rozširovaním sídliska. 

Zeleň pri detskom ihrisku na Viedenskej ulici

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať