Zo sveta realít

Sídliská a súvisiaca infraštruktúra. Čo ostalo v Košiciach nezrealizované?

Zatiaľ čo v ostatných článkoch, ktoré sa nachádzajú v sekcii s názvom „KOŠICE A ICH MESTSKÉ ČASTI“ sa venujeme existujúcim mestským častiam mesta Košice, v tomto článku sa budeme venovať projektom z minulosti, ktoré v Košiciach mali byť zrealizované no doposiaľ ostali z rôznych dôvodov iba na papieri... Za najväčší...

EXKLUZIVITA verzus NEEXKLUZIVITA – aké sú výhody a nevýhody?

V realitnom obchode bývajú často skloňované pojmy exkluzívny predaj nehnuteľnosti (alebo skrátene exkluzivita) a neexkluzívny predaj nehnuteľnosti. Aký je medzi nimi rozdiel a aké sú výhody a nevýhody pri prvom a druhom variante predaja? Na úvod je potrebné si zadefinovať základný rozdiel medzi exkluzívnym predajom nehnuteľnosti a neexkluzívnym predajom.Pri exkluzívnom predaji...

Novostavby v Košiciach

V Košiciach vyrástli v rôznych mestských častiach v posledných rokoch viaceré novostavby rôzneho rozsahu. V tomto článku v stručnosti predstavíme aspoň niektoré z nich.  Na úvod je potrebné si zodpovedať otázku: čo konkrétne môžeme chápať pod pojmom novostavba? Za novostavbu sa zvyčajne pokladá stavba do piatich rokov od výstavby, pričom častokrát sa v praxi môžeme...

Čo je občianska vybavenosť?

V Metodickej príručke s názvom Štandardy minimálnej vybaveností obcí, ktorá bola publikovaná v roku 2010 (v skrátenom znení dostupná tu), ktorej obstarávateľom bol Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION v Bratislave a spracovávateľom bola spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o. je pojem občianska vybavenosť definovaná nasledovne: „Občianska vybavenosť (OV) predstavuje...

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať