Mestská časť Košice – Staré Mesto

Podľa informácií zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 v mestskej časti Košice – Staré Mesto žilo 20 133 obyvateľov čo ju radí na základe počtu obyvateľov medzi veľké mestské časti Košíc. Je súčasťou okresu Košice I.

Mestská časť Staré Mesto je známa najmä jej historickou časťou a najrozsiahlejšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, ktorú tvoria ulice Hlavná, Kováčska, Mlynská, Hrnčiarska, Alžbetina a Mäsiarska ulica.  Nemožno však opomenúť ani priľahlé ulice ako Vrátna, Zvonárska, Františkánska, Biela, Bočná, Univerzitná, Uršulínska, Rooseveltova, Pribinova, Orlia, Poštová, Vodná, Zámočnícka, Puškinova, Stará baštová, ktoré sú spolu s priľahlými námestiami (Kasárenské námestie, Námestie Osloboditeľov, Námestie maratónu mieru, Dominikánske námestie, Námestie Sándora Máraiho, Kalvínske námestie nazývané aj Kalvínovo námestie) považované za centrum mesta Košice. Je to mestská časť nielen celomestského ale aj regionálneho a celoslovenského významu vďaka jej polohe a zároveň kvôli tomu, že sa na území tejto mestskej časti nachádza veľa inštitúcií, ktoré plnia významné spoločenské, administratívne alebo kultúrne funkcie, napr. Ústavný súd Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta SR, Východoslovenské múzeum, Slovenské technické múzeum, Úrad košického samosprávneho kraja, Východoslovenská galéria,  Obvodný banský úrad.  

Alžbetina ulica, v pozadí Dóm sv. Alžbety

Táto mestská časť je v rámci mesta Košice historickou časťou, na území ktorej sa nachádzajú najvýznamnejšie historické pamiatky Košíc, teda Dóm sv. Alžbety, Jakabov palác, Kaplnka sv. Michala, Urbanova veža, Dominikánsky kostol, Uršulínsky kostol, budova Východoslovenského múzea, Historická radnica, Evanjelický kostol (nachádzajúci sa na Mlynskej ulici), Súsošie Immaculata – Morový stĺp, Andrássyho palác, Pongrácovsko – Forgáčovský palác, Csáky – Dessewffyho palác, veľký počet historických meštianskych domov na Hlavnej ulici ako aj budov, ktoré slúžili v minulosti na rôzne účely (pre príklad možno uviesť historickú budovu z 15. storočia známu aj ako Levočský dom alebo budovu bývalej starobylej Košickej univerzity), Župný dom, Kostol Najsvätejšej Trojice (známy aj ako Premonštrátsky alebo Univerzitný kostol), Kalvínsky kostol, Františkánsky kostol, Miklušova väznica, Rodošto, Podzemné archeologické múzeum (známe aj pod názvom Areál Dolnej brány),  Dom umenia, budova Divízie (v súčasnosti sídlo Košického samosprávneho kraja a kedysi sídlo vojenského veliteľstva) a mnohé iné. 

Vľavo Dóm sv. Alžbety, vpravo Kaplnka sv. Michala
Kaplnka sv. Michala
Park pri Kaplnke sv. Michala
Fontána v parku pri Kaplnke sv. Michala

Zároveň sa na území historického jadra mesta Košice v mestskej časti Staré Mesto nachádza veľké množstvo ďalších atrakcií ako napr. Potôčik na Hlavnej ulici (nazývaný aj Čermeľský potôčik), Spievajúca fontána (v rôznych zdrojoch sa môžeme stretnúť aj s názvom Hrajúca fontána alebo Hrajúca Dynamická fontána), bronzová plastika erbu mesta Košice, Fontána znamení, Fontána v parku pri Kaplnke sv. Michala. V tesnej blízkosti historického jadra sa nachádza Mestský park, ktorý je najväčším parkom v meste a bol založený v 19.storočí. Významným je aj Park Moyzesova, ktorý sa tiahne pozdĺž celej Moyzesovej ulice. 

Spievajúca fontána
Mestský park
Fontána v Mestskom parku

Nemožno opomenúť ani fakt, že na území tejto mestskej časti sa nachádzajú aj mnohé vzdelávacie inštitúcie ako napr. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (okrem rektorátu aj Filozofická fakulta a niektoré ústavy Prírodovedeckej fakulty a Právnická fakulta), Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná priemyselná škola strojnícka, Konzervatórium Timonova 2, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety. Spomedzi vedeckých inštitúcií možno spomenúť napr. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. 

Podzemné archeologické múzeum (známe aj pod názvom Areál Dolnej brány) Staré

Staré Mesto je významnou a dôležitou mestskou časťou z hľadiska kultúry nakoľko tu sídli široké spektrum kultúrnych inštitúcií. Okrem už spomínaného Slovenského technického múzea, Východoslovenskej galérie a Podzemného archeologického múzea nemožno opomenúť Štátne divadlo Košice, Bábkové divadlo v Košiciach, Divadlo Thália, Divadlo Romathan, Divadlo Na Peróne. Významnou kultúrnou ustanovizňou je Štátna filharmónia Košice sídliaca v Dome umenia a hala Kunsthalle (Hala umenia).  

Urbanova veža
Štátne divadlo Košice
Park pri Štátnom divadle v ktorom je Fontána znamení
Fontána znamení

Kolorit tejto mestskej časti ako centra Košíc dotvárajú rôzne mnohopočetné reštauračné, pohostinské a ubytovacie zariadenia (hotely a penzióny) ako aj široká škála obchodných prevádzok a služieb rôzneho druhu. Medzi najväčšie obchodné centrá patrí Aupark na adrese Námestie Osloboditeľov 1, Obchodný dom Dargov na adrese Štúrova 1, Obchodný dom Urban na adrese Hlavná 111.

Mestská časť Košice – Staré Mesto je zároveň veľmi významným dopravným uzlom s veľmi dobrou obslužnosťou dopravnými prostriedkami mestskej hromadnej dopravy či už pokiaľ ide o autobusy alebo električky. Výhodou je prítomnosť železničnej ako aj autobusovej stanice v tesnej blízkosti historického centra mesta ako aj v blízkosti obchodného centra Aupark. Ak teda plánujete cestu do Košíc a potrebujete sa zo železničnej alebo autobusovej stanice dostať do centra mesta, nie je vôbec potrebné absolvovať cestu mestskou hromadnou dopravou. Po vystúpení z vlaku alebo z autobusu ste totiž v centre prakticky ihneď. Jakabov palác totiž delí od oboch staníc iba pár krokov pešej chôdze. Po nedávnej rekonštrukcii možno aj železničnú stanicu označiť sčasti za obchodné centrum nakoľko v nej nájdete pestrý mix obchodných ako aj reštauračných prevádzok.

Nakoľko bývanie v tejto mestskej časti je špecifikom v rámci mesta Košice, rozhodli sme sa, že bývaniu v mestskej časti Staré Mesto budeme venovať samostatný článok, ktorý uverejníme v blízkej budúcnosti. 

PhDr. Martin Behúň
Obchodný manažér

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať