Mestská časť Košice – Pereš

Mestská časť Pereš patrí k malým mestským častiam mesta Košice. Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 2 079 obyvateľov. Nachádza sa v juhozápadnej časti Košíc a je súčasťou okresu Košice II.  

Okrem toho, že patrí mestská časť Pereš k najmenším mestským častiam Košíc (čo sa týka počtu obyvateľov aj rozlohy) patrí zároveň aj k najmladším mestským častiam Košíc čo sa týka jej prvej písomnej zmienky a vzniku. Tá sa totiž datuje na rok 1937.

Ide o mestskú časť, ktorá si zachováva svoj vidiecky charakter so zástavbou rodinných domov, bez sídlisk s panelovými domami. Sakrálnou dominantnou je Kostol Najsvätejšej Trojice na adrese Gelnická 55 kde sa nachádza aj Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice. Na fasáde kostola sa nachádza pamätná tabuľa odkazujúca na posvätenie základného kameňa tohto kostola dňa 22.4.1990 v Bratislave. Základný kameň posvätil Pápež Ján Pavol II. 

Kostol Najsvätejšej Trojice
Tabuľa na fasáde Kostola Najsvätejšej Trojice

Mestská časť Pereš je obsluhovaná linkami autobusov mestskej hromadnej dopravy na zastávkach s názvom Pereš, Revúcka, Haburská, Perešská a Pereš – vodojem. Zároveň sa v tesnej blízkosti je aj zastávka električiek mestskej hromadnej dopravy s názvom Perešská. Priamo dovnútra tejto mestskej časti však električková trať nevedie. Električková trať, ktorá vedie popri tejto mestskej časti je oficiálne nazývaná ako rýchlodráha. Výstavba prvej etapy tejto rýchlodráhy zahŕňajúcej stavbu úseku od hraníc mesta po Pereš sa začala vo februári 1961. Trať rýchlodráhy vedie až ku vstupnému areálu U.S.Steel Košice v mestskej časti Šaca, o ktorej sme písali v našom článku Mestská časť Košice – Šaca. Viac o histórií tejto rýchlodráhy, o organizácii a priebehu výstavby sa môžete dozvedieť na webstránke rýchlodráhy

V máji roku 2023 bola medzi mestskými časťami Pereš a Lorinčík slávnostne otvorená nová prepojovacia komunikácia v dĺžke takmer 500 metrov, ktorá významne zlepšila spojenie a skrátila cestu medzi týmito dvomi susednými mestskými časťami. Na spomínanú novú komunikáciu čakali obyvatelia oboch mestských častí 40 rokov.

V mestskej časti Pereš sa nenachádza nemocnica ani poliklinika. Nachádza sa tu elokované pracovisko Materskej školy Nešporova 28, konkrétne na adrese Bystrická 34. Základná, stredná ani vysoká škola sa tu vôbec nenachádza. Veľké obchodné centrum typu OC Optima alebo OC Cassovia nachádzajúce sa v mestskej časti Košice – Juh, OC Galéria v mestskej časti Košice – Západ alebo OC Aupark v mestskej časti Košice – Staré Mesto tu tiež nenájdete. Na adrese Revúcka 14 je situovaný polyfunkčný objekt s názvom Pereš Park. V ňom je Miestny úrad mestskej časti Košice – Pereš, na prízemí prevádzka drogérie a siete potravín CBA KOMFOS a v budove nájdete aj veterinárnu ambulanciu. Pobočka Slovenskej pošty sa v tejto mestskej časti nenachádza. Obsluhuje ju pošta Košice 11, ktorá je na adrese Humenská 4 v mestskej časti Košice – Západ. 

Pereš Park na adrese Revúcka 14

V ostatnom období v tejto lokalite nebol realizovaný žiadny veľký developerský projekt, ktorý by zahŕňal výstavbu rozsiahlych obytných budov. V čase písania tohto článku prebieha realizácia výstavby projektu Rezidencia Pereš na adrese Jasovská 3. Developer ponúka v rámci tohto projektu na predaj 6 bytov na troch podlažiach s výmerou bytu od 110 m² do 146 m². 

Rezidencia Pereš na adrese Jasovská 3.

V predchádzajúcich rokoch v tejto mestskej časti prebiehala pomerne rozsiahla výstavba rodinných domov v rámci individuálnej bytovej výstavby. Podľa údajov dostupných z webstránky projektu Košice 2.0 tu bolo v priebehu rokov 2013 až 2021 dokončených 137 bytov v rodinných domov čo radí túto mestskú časť na piate miesto spomedzi 22 mestských častí Košíc v počte dokončených bytov v rodinných domoch. Zároveň tu bolo ku dňu 1.1.2021 rozostavaných 68 bytov v rodinných domoch. V oboch uvedených ukazovateľoch mestská časť Pereš predstihla susedné mestské časti Lorinčík a Poľov, kde tiež dominuje domová zástavba. Uvedené štatistické údaje svedčia o mestskej časti Pereš ako o mestskej časti, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch jednou z top možností u záujemcov o výstavbu a následne aj o bývanie v rodinnom dome. Zároveň podľa informácií zverejnených na spomínanej webstránke však už mestská časť Pereš pravdepodobne čoskoro narazí na limit z hľadiska priestorových možností na výstavbu. Svojou zastavanosťou sa totiž už blíži limitu hraníc mestskej časti a z toho dôvodu možno očakávať útlm výstavby nových domov.   

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať