Mestská časť Košice – Myslava

Mestská časť Košice – Myslava patrí na základe počtu obyvateľov medzi malé mestské časti Košíc. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov žilo ku dňu 1.1.2021 v tejto mestskej časti 2 545 obyvateľov. Patrí do okresu Košice II a nachádza sa v západnej časti Košíc. 

Myslava bola kedysi samostatnou obcou. Aj napriek tomu, že ku Košiciam bola pričlenená v roku 1969 si stále zachováva svoj vidiecky charakter. Sídlisko s panelovými, resp. veľkými bytovými domami sa tu nenachádza. Ako sa uvádza na webstránke mestskej časti: „zachovala si dedinské prvky, ktoré v spojení s výhodami veľkého mesta lákajú k bývaniu najmä rodiny s deťmi.“  

Sakrálnou dominantou tejto mestskej časti je Kostol sv. Bartolomeja. Ide o farský kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou a bol vybudovaný v klasicistickom slohu v rokoch 1778 až 1792. Znovu bol vybudovaný po požiari v roku 1808. V tesnej blízkosti uvedeného kostola sa nachádza Ružencový dom, ktorý bol podľa informácie z pamätnej tabule nachádzajúcej sa na fasáde domu postavený v roku 1926 z milodarov veriacich. 

Kostol sv. Bartolomeja
Ružencový dom nachádzajúci sa vedľa Kostola sv. Bartolomeja
Pamätná tabuľa na fasáde Ružencového domu

V mestskej časti Myslava sa nachádza Zdravotné stredisko Košice – Myslava na adrese Myslavská 644/190 v blízkosti zastávky autobusov mestskej hromadnej dopravy s názvom Grunt. Nemocnica ani poliklinika sa v tejto mestskej časti nenachádza. V rovnakej budove ako spomínané zdravotné stredisko je pobočka Slovenskej pošty, konkrétne Pošta Košice 16 na adrese Myslavská 644/190 A. Veľké obchodné centrum typu OC Optima alebo OC Cassovia nachádzajúce sa v mestskej časti Juh, OC Galéria nachádzajúce sa v mestskej časti Západ alebo OC Aupark v mestskej časti Staré mesto sa v tejto mestskej časti nenachádza. Svoje zastúpenie tu má maloobchodný reťazec FRESH Plus na adrese Myslavská 196. Miestny úrad mestskej časti Košice – Myslava sa nachádza na adrese Pod horou 22.  Na rovnakej adrese je aj kultúrny dom.

Táto mestská časť je obsluhovaná autobusovými linkami mestskej hromadnej dopravy, konkrétne na zastávkach s názvom Kolibár, Myslavská 87, Myslava – kostol, Grunt, Myslava – Pri škole, Maša. Trať električiek mestskej hromadnej dopravy do tejto mestskej časti nevedie. Na adrese Myslavská 115 sa nachádza Klub dôchodcov Myslava. Pri budove  klubu dôchodcov sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého. Podľa informácie uvedenej na samotnej soche ide o dielo neznámeho autora z roku 1833. 

Socha sv. Jána Nepomuckého

V mestskej časti Myslava sa nachádza záhradkárska lokalita s názvom Maša. Zároveň sa v tejto mestskej časti nachádza les, ktorý je dobrým miestom na trávenie voľného času či už prechádzkami alebo jazdou na bicykli. Na adrese Pod horou 24 sa nachádza zariadenie Jasle Sloník. Ide o zariadenie súkromnej škôlky a jaslí. Viac o uvedenom zariadení sa môžete dozvedieť na oficiálnej webstránke. Na adrese Myslavská 37/53 sa nachádza Materské centrum Žabiatko. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade ide o jasličky a škôlku. Nemožno opomenúť ani materskú školu Za priekopou 57, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice a o ktorej sa môžete dozvedieť viac informácií na webstránke https://www.msmyslava.sk/. Významným školským zariadením v mestskej časti Myslava je Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom na adrese Myslavská 401. Je súčasťou Autistického centra Rubikon, o ktorom sa viac môžete dozvedieť na webstránke https://www.acrubikon.sk/. Súčasťou uvedeného autistického centra je aj Súkromná praktická škola, ktorá sa nachádza rovnako na adrese Myslavská 401. Stredná ani vysoká škola sa v tejto mestskej časti nenachádza.

Podľa informácií dostupných z webstránky projektu Košice 2.0 bolo v mestskej časti Myslava v období rokov 2013 až 2021 dokončených 149 bytov v rodinných domoch čím sa táto mestská časť zaradila na štvrté miesto spomedzi všetkých 22 mestských častí mesta Košice. Zároveň ku dňu 1.1.2021 bolo v tejto mestskej časti rozostavaných 50 bytov v rodinných domoch. Počas posledných rokov tu bol realizovaný developerský projekt s názvom VILLAPARK. Ide o projekt, v rámci ktorého boli vybudované domy v radovej zástavbe ale aj individuálne domy.

VILLAPARK
VILLAPARK

Predchádzajúci článok

Mestská časť Košice – Džungľa

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať