Mestská časť Košice – Pereš

Mestská časť Pereš patrí k malým mestským častiam mesta Košice. Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 2 079 obyvateľov. Nachádza sa v juhozápadnej časti Košíc a je súčasťou okresu Košice II.  Okrem toho, že patrí mestská časť Pereš k najmenším mestským častiam Košíc (čo sa týka počtu obyvateľov aj...

Mestská časť Košice – Šaca

Mestská časť Košice – Šaca je administratívne začlenená do okresu Košice II a počtom obyvateľov patrí medzi malé mestské časti Košíc. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 5 722 obyvateľov. Nachádza sa v juhozápadnej časti mesta Košice.  Mestská časť Šaca je známa najmä tým, že...

Mestská časť Košice – Myslava

Mestská časť Košice – Myslava patrí na základe počtu obyvateľov medzi malé mestské časti Košíc. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov žilo ku dňu 1.1.2021 v tejto mestskej časti 2 545 obyvateľov. Patrí do okresu Košice II a nachádza sa v západnej časti Košíc. Myslava bola kedysi samostatnou obcou. Aj napriek tomu, že ku Košiciam bola...

Mestská časť Košice – Džungľa

Mestská časť Džungľa je podľa počtu obyvateľov najmenšou mestskou časťou mesta Košice. Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov mala ku dňu 1.1.2021 táto mestská časť 750 obyvateľov. Je súčasťou okresu Košice I a nachádza sa v stredosevernej časti Košíc v oblasti medzi mestskými časťami Staré Mesto, Sever, Sídlisko Ťahanovce a Dargovských hrdinov.Táto...

Mestská časť Košice – Kavečany

Mestská časť Košice – Kavečany je súčasťou okresu Košice I a nachádza sa v severnej časti mesta Košice. Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 mala táto mestská časť 1 346 obyvateľov. Na základe počtu obyvateľov ju teda možno radiť medzi malé mestské časti Košíc. Mestská časť Kavečany je okrajovou časťou Košíc a zachováva si svoj...

Mestská časť Košice – Barca

Mestská časť Košice – Barca patrí na základe počtu obyvateľov medzi malé mestské časti Košíc. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 3 692 obyvateľov. Administratívne je súčasťou okresu Košice IV a nachádza sa v južnej časti Košíc. Aj napriek tomu, že mestská časť Barca je súčasťou Košíc už...

Mestská časť Košice – Poľov

Mestská časť Poľov patrí na základe počtu obyvateľov medzi malé mestské časti Košíc. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 1 192 obyvateľov. Patrí do okresu Košice II a nachádza sa v juhozápadnej časti mesta Košice.Táto mestská časť bola kedysi samostatnou obcou. Zachovala si svoj vidiecky charakter,...

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

Mestská časť Sídlisko KVP patrí z hľadiska počtu obyvateľov k najväčším mestským častiam Košíc. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 22 241 obyvateľov. Táto mestská časť patrí do okresu Košice II a nachádza sa v západnej časti mesta. Sídlisko KVP (Košického vládneho programu) patrí...

Novostavby v Košiciach

V Košiciach vyrástli v rôznych mestských častiach v posledných rokoch viaceré novostavby rôzneho rozsahu. V tomto článku v stručnosti predstavíme aspoň niektoré z nich.  Na úvod je potrebné si zodpovedať otázku: čo konkrétne môžeme chápať pod pojmom novostavba? Za novostavbu sa zvyčajne pokladá stavba do piatich rokov od výstavby, pričom častokrát sa v praxi môžeme...

Mestská časť Košice – Vyšné Opátske

Mestská časť Vyšné Opátske patrí medzi najmenšie mestské časti Košíc. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov žilo ku dňu 1.1.2021 v tejto mestskej časti 2633 obyvateľov. Patrí do okresu Košice IV. Mestská časť Košice – Vyšné Opátske je z veľkej časti tvorená rodinnými domami a to aj napriek tomu, že v priebehu posledných desiatich rokov sa v...

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať