Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov patrí do okresu Košice III a počtom obyvateľov patrí medzi najväčšie mestské časti Košíc. Podľa informácií zo sčítania obyvateľov, domov a bytov ku 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 25 234 obyvateľov a nachádza sa na severovýchode Košíc.

Táto mestská časť ako aj sídlisko nachádzajúce sa v nej sú známe aj pod ľudovým názvom Furča. Zároveň je týmto názvom označovaný aj kopec, na ktorom sa mestská časť Dargovských hrdinov nachádza. O pôvode tohto názvu existujú dve teórie, o ktorých pojednáva článok v nasledujúcom odkaze: https://www.kosiceonline.sk/ku-vzniku-pomenovania-furca. Výstavba sídliska sa začala 29. júna 1976 a v roku 1983 bola výstavba oficiálne ukončená. Za hlavnú dopravnú tepnu v tejto mestskej časti možno považovať Triedu armádneho generála Ludvíka Svobodu.

Obytný súbor Južná strana

Silnou stránkou tejto mestskej časti je občianska vybavenosť pokiaľ ide o prítomnosť obchodných prevádzok a prevádzok rôznych služieb. Nenachádzajú sa tu síce veľké obchodné centrá typu OC Optima, OC Aupark, OC Galéria alebo OC Cassovia avšak je tu prítomných niekoľko obchodných centier menšej plochy so zastúpením pomerne širokého spektra prevádzok. Konkrétne ide o OC Poprad, OC Ondava, OC Bodrog, OC Torysa, OC Laborec, OC Latorica, OC Hnilec, OC Bodva, OC Hornád. Svoje zastúpenie tu majú známe obchodné reťazce Fresh plus, MILK AGRO a LIDL.

Pokiaľ ide o zdravotnícke zariadenie, nachádza sa tu Poliklinika Východ na adrese Maršala Koneva 985/1. Vo vzdialenosti iba niekoľkých krokov pešou chôdzou od spomínanej polikliniky  sú dva kostoly, konkrétne Gréckokatolícky chrám Božej Múdrosti na adrese Exnárova 3 (niektoré zdroje uvádzajú adresu Krosnianska 1488 čo však nič nemení na skutočnosti, že uvedený chrám sa nachádza v tesnej blízkosti Farského kostola Svätej Rodiny ako aj Polikliniky Východ) a Farský kostol svätej Rodiny na adrese Svätej Rodiny 1565/1.

Gréckokatolícky chrám Božej Múdrosti
Farský kostol Svätej Rodiny

Ak máte radi aktívny oddych, nemusíte za ním ísť mimo „Furče“ do iných mestských častí, prípadne mimo Košíc. Možnosť relaxácie, prechádzky a športovania ponúka Lesopark Furča, ktorý sa nachádza nad touto mestskou časťou. Je vybavený turistickým chodníkom a je vyhľadávaným miestom za účelom behu, cyklistiky, korčuľovania, prechádzky ale aj opekania. V tomto lesoparku sa každoročne koná podujatie Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana, ktorý je organizovaný občianskym združením O5 Bežecký klub Furča. Viac o tomto podujatí ako aj o spomínanom občianskom združení sa môžete dozvedieť na webstránke http://maratonfurca.sk/.  Viac o Lesoparku Furča sa môžete dozvedieť na nasledujúcej webstránke: https://www.keturist.sk/info/turisticke-vychodiska/strediska-a-centra/lesopark-furca/ ako aj na https://www.kosice-dh.sk/lesopark.

Vstup do Lesoparku Furča
Vstup do Lesoparku Furča
Lesopark Furča

V mestskej časti Dargovských hrdinov sa nachádza sieť materských, základných škôl a zastúpenie tu má aj stredné školstvo, konkrétne ako príklad možno spomenúť Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko – technickú na adrese Postupimská 37, Konzervatórium Jozefa Adamoviča na adrese Exnárova 8 a Gymnázium sv. Edity Steinovej na adrese Charkovská 1. Vysoké školstvo v tejto mestskej časti zastúpenie nemá. Čo sa týka mestskej hromadnej dopravy je tu zastúpená niekoľkými autobusovými linkami.

V posledných rokoch sa v tejto mestskej časti realizovala novostavba s názvom Bumblebee Adlerova na Adlerovej ulici. Ide o bytový dom na okraji sídliska. Viac o tomto projekte sa môžete dozvedieť na nasledujúcej webstránke: https://www.euroid.sk/bumblebee-adlerova.  V minulosti bol v rámci tejto mestskej časti realizovaný projekt s názvom Južná strana na ulici Na Hore. V porovnaní so spomínaným projektom Bumblebee Adlerova ako aj v porovnaní s mnohými inými novostavbami v meste Košice realizovanými v posledných rokoch (venovali sme sa im v našom článku Novostavby v Košiciach a niektorým ďalším sme sa venovali aj v článku Mestská časť Košice – Sídlisko KVP) sa však jedná o staršiu novostavbu. Viac o projekte Južná strana sa môžete dozvedieť v nasledujúcom odkaze: http://mibyt.sk/aktuality/71-byty-na-juznej-strane-ponukaju-pokoj-a-bezpecie ako aj na webstránke: https://www.tinbyt.sk/referencie/juzna-stran-kosice.

Novostavba Bumblebee Adlerova
Obytný súbor Južná strana
Obytný súbor Južná strana

Predchádzajúci článok

Mestská časť Košice – Pereš

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať