Ceny nehnuteľností

Vývoj cien nehnuteľností v Košickom kraji počas rokov 2002 až 2022

Rovnako ako v prípade celoslovenského priemeru, aj v košickom kraji stúpli ceny nehnuteľností stúpli počas obdobia rokov 2002 až 2022 niekoľkonásobne. Až na zopár výnimiek možno skonštatovať, že počas uvedeného obdobia vývoj cien v tomto kraji kopíroval vývoj priemerných cien v celej Slovenskej republike. Košický samosprávny kraj sa z územnosprávneho hľadiska člení na...

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku počas posledných 20 rokov

Od roku 2002 do roku 2022 vzrástli ceny nehnuteľností na Slovensku niekoľkonásobne. Svedčia o tom dostupné údaje zverejnené na internetovej stránke Národnej banky Slovenska. Na základe dostupných údajov, ktoré pravidelne zverejňuje Národná banka Slovenska (ďalej ako „NBS“), môžeme všeobecne rozdeliť obdobie rokov 2002 až 2022 na obdobie stúpajúcich cien nehnuteľností...

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať