Mestská časť Košice – Šaca

Mestská časť Košice – Šaca je administratívne začlenená do okresu Košice II a počtom obyvateľov patrí medzi malé mestské časti Košíc. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 5 722 obyvateľov. Nachádza sa v juhozápadnej časti mesta Košice. 

Mestská časť Šaca je známa najmä tým, že v jej katastri sídli U.S.Steel Košice (bývalé Východoslovenské železiarne). Výstavba tohto hutníckeho kombinátu sa začala 4. januára 1960. V súčasnosti je uvedená spoločnosť najväčším integrovaným výrobcom ocele v strednej Európe. Zároveň je podľa dostupných informácií z roku 2022 najväčším zamestnávateľom na východnom Slovensku a s počtom zamestnancov 8 251 druhým najväčším zamestnávateľom v rámci súkromného sektora na Slovensku. V areáli U.S.Steel-u zároveň sídli niekoľko  dodávateľských firiem.Mestská časť Šaca je známa najmä tým, že v jej katastri sídli U.S.Steel Košice (bývalé Východoslovenské železiarne). Výstavba tohto hutníckeho kombinátu sa začala 4. januára 1960. V súčasnosti je uvedená spoločnosť najväčším integrovaným výrobcom ocele v strednej Európe. Zároveň je podľa dostupných informácií z roku 2022 najväčším zamestnávateľom na východnom Slovensku a s počtom zamestnancov 8 251 druhým najväčším zamestnávateľom v rámci súkromného sektora na Slovensku. V areáli U.S.Steel-u zároveň sídli niekoľko  dodávateľských firiem.

U.S.Steel Košice

Významnou sakrálnou stavbou v mestskej časti Šaca je Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Kvetnej ulici. Pri kostole sa nachádza park s drevenými sochami a je tu aj Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.   

 

Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Nemenej významnou stavbou z historického hľadiska je Rokokový kaštieľ Šaca, ktorý bol postavený v roku 1776. Postavili ho Semseyovci, ktoré boli zemepánmi Šace takmer štyristo rokov. V roku 1933 tento kaštieľ spolu so záhradou kúpil košický lekár Dr. Ladislav Nemessányi, ktorý býval v kaštieli aj po vojne a od roku 1952 kaštieľ slúžil mnohým rôznym účelom, istého času aj ako autobusová stanica. V súčasnosti sa využíva na prenájom priestorov na rôzne akcie, napr. hudobné koncerty, firemné akcie, garden party, svadby, atď. Viac o tomto rokokovom kaštieli sa môžete dozvedieť na jeho webstránke http://kastielsaca.sk/ alebo na https://www.saca.sk/zaujimavosti.html

Rokokový kaštieľ Šaca

V mestskej časti Šaca sa nachádza zdravotnícke zariadenie Nemocnica AGEL Košice – Šaca, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť o veľkosti približne 150 000 obyvateľov. Túto nemocnicu však využívajú pacienti z rôznych častí Slovenska. Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Je držiteľkou viacerých ocenení, napr. Ceny primátora mesta za rok 2007 a za rok 2016. Ďalšie zdravotnícke zariadenie v tejto mestskej časti – Poliklinika sa nachádza vo vstupnom areáli U.S.Steel Košice. 

Nemocnica AGEL Košice – Šaca

V tejto mestskej časti sa nachádza Materská škola na adrese Mládežnícka 2, Základná škola na adrese Mládežnícka 3 a stredné školstvo je zastúpené Strednou odbornou školou priemyselných technológií na adrese Učňovská 5. Vysoké školstvo v tejto mestskej časti zastúpené nie je. Spomedzi známych obchodných reťazcov tu majú zastúpenie FRESH Plus na adrese Železiarenská 80, LIDL na adrese Železiarenská 53 a Milk-Agro na adrese Železiarenská 9. Dopravná obsluha obytnej zóny je zabezpečená autobusovými linkami mestskej hromadnej dopravy pričom konečnou zastávkou je Nemocnica Šaca. Ku vstupnému areálu U.S.Steel je doprava pokrytá primárne niekoľkými linkami električiek.

V ostatnom období mestská časť Košice – Šaca nebola objektom záujmu developerov, a teda projekty veľkých novostavieb tu realizované neboli. Investori sa skôr koncentrovali v predchádzajúcich rokoch na rekonštrukcie už existujúcich objektov na Učňovskej ulici v blízkosti už spomínanej Strednej odbornej školy priemyselných technológií. Išlo konkrétne o projekt s názvom Byty Šaca 85X a projekt Bytový dom NOVÁ ŠACA.  Zároveň tu dominovala výstavba rodinných domov, pričom investormi sú budúci majitelia a obyvatelia predmetných domov. Podľa dostupných dát z webstránky projektu Košice 2.0  v období rokov 2013 až 2021 pribudlo v tejto mestskej časti 66 dokončených bytov v rodinných domoch a zároveň bolo evidovaných 45 rozostavaných bytov v rodinných domoch ku dátumu 1.1.2021. Podľa uvedenej štatistiky v počte dokončených bytov v rodinných domoch v sledovanom období síce Šaca nedosahovala také čísla ako napr. mestské časti Krásna, Západ, Vyšné Opátske alebo Myslava no spomedzi 22 mestských častí Košíc obsadila deviate miesto. 

Byty Šaca 85X
Bytový dom NOVÁ ŠACA

Predchádzajúci článok

Mestská časť Košice – Myslava

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať