Košice

Sídliská a súvisiaca infraštruktúra. Čo ostalo v Košiciach nezrealizované?

Zatiaľ čo v ostatných článkoch, ktoré sa nachádzajú v sekcii s názvom „KOŠICE A ICH MESTSKÉ ČASTI“ sa venujeme existujúcim mestským častiam mesta Košice, v tomto článku sa budeme venovať projektom z minulosti, ktoré v Košiciach mali byť zrealizované no doposiaľ ostali z rôznych dôvodov iba na papieri... Za najväčší...

Bývanie v mestskej časti Košice – Staré Mesto

Mestská časť Staré Mesto ponúka veľa atraktívnych lokalít na bývanie v objektoch vybudovaných v rôznych obdobiach histórie ako aj na bývanie v novostavbách. Výhodou je najmä blízkosť historického centra mesta, výborná občianska vybavenosť a dobrá  dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.   V článku s názvom Mestská časť Košice – Staré Mesto sme sa venovali...

Mestská časť Košice – Staré Mesto

Podľa informácií zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 v mestskej časti Košice – Staré Mesto žilo 20 133 obyvateľov čo ju radí na základe počtu obyvateľov medzi veľké mestské časti Košíc. Je súčasťou okresu Košice I.Mestská časť Staré Mesto je známa najmä jej historickou časťou a najrozsiahlejšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na...

Mestská časť Košice – Ťahanovce

Mestská časť Košice – Ťahanovce sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Košice. Patrí do okresu Košice I. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov mala ku dňu 1.1.2021 mestská časť Ťahanovce 2 238 obyvateľov. Z hľadiska počtu obyvateľov patrí medzi malé mestské časti Košíc.Mestská časť Košice – Ťahanovce je úzko...

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce

Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce mala ku dňu 1.1.2021 podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov 20 863 obyvateľov. Podľa počtu obyvateľov patrí medzi veľké mestské časti Košíc. Je súčasťou okresu Košice I a nachádza sa v severovýchodnej časti mesta.  História tejto mestskej časti je úzko spätá so susednou mestskou časťou Košice –...

Mestská časť Košice – Nad jazerom

Mestská časť Nad jazerom je súčasťou okresu Košice IV a patrí medzi veľké mestské časti Košíc. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov na jej území dňu 1.1.2021 žilo 22 686 obyvateľov, z toho 10 794 mužov a 11 892 žien.  Mestská časť Košice...

Mestská časť Košice – Lorinčík

Mestská časť Lorinčík patrí na základe počtu obyvateľov k malým mestským častiam mesta Košice. Podľa údajov dostupných z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 883 obyvateľov. Je súčasťou okresu Košice II a nachádza sa v juhozápadnej časti Košíc. Táto mestská časť bola kedysi samostatnou obcou. Má dve časti –...

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

Mestská časť Košická Nová Ves sa nachádza vo východnej časti mesta Košice a je súčasťou okresu Košice III. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 mala táto mestská časť 2 901 obyvateľov. Podľa počtu obyvateľov ju teda možno radiť medzi malé mestské časti Košíc. Pohľad na...

Mestská časť Košice – Šebastovce

Mestská časť Košice – Šebastovce patrí medzi najmenšie mestské časti mesta Košice. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov mala ku dňu 1.1.2021 táto mestská časť 770 obyvateľov. Nachádza sa v južnej časti Košíc a je súčasťou okresu Košice IV. Mestská časť Šebastovce bola samostatnou obcou do roku 1976. Stále si zachováva svoj vidiecky charakter...

Barokovo – klasicistický Kaštieľ Krásna

Mestská časť Košice – Krásna

Mestská časť Košice – Krásna patrí podľa počtu obyvateľov medzi malé mestské časti Košíc. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov mala táto mestská časť ku dňu 1.1.2021 presne 5 895 obyvateľov. Je súčasťou okresu Košice IV a nachádza sa v juhovýchodnej časti mesta Košice. Ide o mestskú časť, ktorá si uchováva svoj vidiecky charakter a to aj...

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať