Mestská časť Košice – Lorinčík

Mestská časť Lorinčík patrí na základe počtu obyvateľov k malým mestským častiam mesta Košice. Podľa údajov dostupných z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov ku dňu 1.1.2021 žilo v tejto mestskej časti 883 obyvateľov. Je súčasťou okresu Košice II a nachádza sa v juhozápadnej časti Košíc.

Táto mestská časť bola kedysi samostatnou obcou. Má dve časti – Lorinčík a Vyšný Lorinčík. Významnou sakrálnou stavbou je rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca na adrese Lorinčík č. 62. Pôvodný kostol bol postavený v roku 1813 v klasicistickom slohu a obnovený bol v roku 1932 kedy bola kaplnka rozšírená a prebudovaná na terajší kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri uvedenom kostole sa nachádza cintorín.

Kostol sv. Vavrinca
Kostol sv. Vavrinca

V blízkosti Kostola sv. Vavrinca sa nachádza Kláštor Bosých Karmelitánov na adrese Karmelitánska ulica 4. Celý názov kláštora znie Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa. Stavebné práce na tomto kláštore začali v roku 2010 a posvätený bol dňa 27.9.2014. Kaplnka je prístupná pre hostí aj verejnosť denne do 20. hodiny.

Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa

V Dome kultúry sa nachádza Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík a zároveň elokované pracovisko materskej školy, konkrétne Elokované pracovisko Lorinčík 15, Košice, ktoré je súčasťou materskej školy Turgenevova 7 od 1.9.2017. Základná, stredná ani vysoká škola sa tu nenachádza. Nenájdete tu ani nemocnicu, ani poliklinku, ani veľké obchodné centrum. V máji roku 2023 bola medzi mestskými časťami Lorinčík a Pereš slávnostne otvorená nová prepojovacia komunikácia v dĺžke takmer 500 metrov, ktorá významne zlepšila spojenie a skrátila cestu medzi týmito dvomi susednými mestskými časťami. Na spomínanú novú komunikáciu čakali obyvatelia oboch mestských častí 40 rokov. Viac o tejto investícii sa môžete dozvedieť na nasledujúcom odkaze: https://kosicednes.sk/spravy/koniec-obchadzok-a-slubov-peres-a-lorincik-spaja-po-dlhych-rokoch-nova-cesta/.

V mestskej časti Lorinčík pôsobí Ochotnícke divadlo, ktoré má dlhú tradíciu. Založené bolo v roku 1945 a v roku 2020 oslávilo 75. výročie svojho vzniku o čom si môžete prečítať archívny článok z roku 2020. V Lorinčíku sa nachádza aj zariadenie pre seniorov na adrese Macákova 1, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Bethesda Senior, n.o. Zariadenie bolo vybudované v blízkosti lesa a má kapacitu celkovo 39 miest. Viac o uvedenom zariadení pre seniorov sa môžete dozvedieť na oficiálnej webstránke. Zaujímavosťou v tejto mestskej časti je Studňa grófky Zichy, ktorá sa nachádza na križovatke ulíc Studničná a Lorinčícka. Ide o drevenú repliku pôvodnej studne.

Zariadenie pre seniorov Bethesda
Studňa grófky Zichy

Mestská časť Lorinčík je obsluhovaná autobusovými linkami mestskej hromadnej dopravy na zastávkach s názvom Lorinčík a Lorinčík – Miestny úrad. Po ukončení výstavby projektu Lorinčík Háje je pravdepodobné, že pribudnú v tejto mestskej časti ďalšie dve autobusové zastávky, nakoľko podľa dostupných informácií majú byť dve nové zastávky MHD priamo v obytnom parku. Električková trať do tejto mestskej časti nevedie. Pobočka Slovenskej pošty sa tu nenachádza a obsluhuje ju pošta Košice 11, ktorá je na adrese Humenská 4 v mestskej časti Košice – Západ.

Mestská časť Lorinčík zaznamenáva v posledných rokoch veľký rozvoj. V čase písania tohto článku prebieha realizácia už spomínaného a pomerne rozsiahleho projektu Lorinčík Háje, konkrétne je vo výstavbe fáza IV s predpokladaným termínom ukončenia v decembri 2023. Výstavba značnej časti projektu Lorinčík Háje je už ukončená a jednotlivé radové byty a domy ponúka developer na predaj. Tento nový obytný komplex sa rozprestiera na uliciach Lúčnicová, Plávková, Bedľová, Pod Hájmi, Hríbová, Na Košarisku, Kozáková a čiastočne Jasovská. Predajné centrum sa nachádza na adrese Lúčnicová 250/4. Súčasťou projektu je aj námestie s fontánou. Viac o projekte Lorinčík Háje sa môžete dozvedieť na oficiálnej webstránke projektu.

Lorinčík Háje
Lorinčík Háje
Lorinčík Háje
Lorinčík Háje
Lorinčík Háje
Lorinčík Háje

Okrem uvedeného developerského projektu Lorinčík Háje zaznamenáva táto mestská časť veľký záujem o výstavbu domov v rámci individuálnej bytovej výstavby. Podľa informácií dostupných z webstránky projektu Košice 2.0 bolo v období rokov 2013 až 2021 dokončených 106 bytov v rodinných domoch čo radí Lorinčík na 7. miesto spomedzi všetkých 22 mestských častí Košíc. Zároveň bolo ku dňu 1.1.2021 bolo rozostavaných 28 bytov v rodinných domoch.

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať