Mestská časť Košice – Nad jazerom

Mestská časť Nad jazerom je súčasťou okresu Košice IV a patrí medzi veľké mestské časti Košíc. Podľa informácií z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov na jej území dňu 1.1.2021 žilo 22 686 obyvateľov, z toho 10 794 mužov a 11 892 žien. 

Mestská časť Košice – Nad jazerom sa nachádza v južnej časti mesta a je známa najmä svojou rekreačnou oblasťou s vodnou plochou, ktorý vďaka prítomnosti pomerne veľkej vodnej plochy poskytuje široké možnosti rekreácie a športového vyžitia. 

Pohľad na vodnú plochu zhora

V bezprostrednej blízkosti vodnej plochy sa nachádza detské ihrisko, multifunkčné volejbalové ihrisko, workoutové ihrisko, hrádza, lesopark a súčasťou vodnej plochy je vodný lyžiarsky vlek. Je to miesto vhodné ako na prechádzky popri vode, tak na šport (napr. beh) alebo aj na obyčajné oddychové sedenie na lavičkách v príjemnej atmosfére pri vode.

Pohľad na vodnú plochu v noci

Okolie spomínanej vodnej plochy je zároveň veľmi atraktívne na bývanie, najmä pokiaľ ide o ulice Azovská, Amurská, Čiernomorská, Jenisejská a zároveň niektoré priľahlé ulice ako napr. Bukovecká, Baltická, Donská a Kaspická. 

Táto mestská časť disponuje veľmi dobrou občianskou vybavenosťou čo z nej robí atraktívnu lokalitu na bývanie nielen pokiaľ ide o spomínané ulice v blízkosti vodnej plochy. Nachádza sa tu niekoľko obchodných centier, ako napr. OC Važec, OC Idea, Obchodná galéria Naša, OC Branisko, OC Čingov a iné. Svoje predajne majú pozdĺž celého sídliska rozmiestnené známe obchodné reťazce ako Kaufland (adresa Napájadlá 1/D), Billa (adresa Rovníková 2730), FRESH Plus (Bukovecká 4 ako aj na adrese Važecká 8 v OC Važec) a Klas (na adrese Bukovecká 19 a na adrese Uralská 3). Zdravotnícke zariadenie Poliklinika Nad jazerom sa nachádza na adrese Spišské námestie 4. V súvislosti s občianskou vybavenosťou nemožno opomenúť ani pomerne rozsiahlu sieť materských a základných škôl. Spomedzi materských sú to MŠ Azovská 1, MŠ Dneperská 8, MŠ Jenisejská 24, MŠ Družicová 5A, MŠ Galaktická 11. Základné školy sa nachádzajú na nasledujúcich adresách: ZŠ Bukovecká 17, Súkromná základná škola na adrese Dneperská 1, ZŠ Jozefa Urbana na adrese Jenisejská 22, ZŠ Družicová 4, Súkromná základná škola na adrese Galaktická 9, Špeciálna základná škola a Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím na adrese Rovníková 11. Na adrese Irkutská 1 sa nachádza Základná umelecká škola. Nemožno však opomenúť ani prítomnosť stredných škôl, konkrétne ide o nasledovné: Súkromné gymnázium na adrese Dneperská 1, Súkromná stredná odborná škola na adrese Bukovecká 17 a Obchodná akadémia na adrese Polárna 1. V tesnej blízkosti obytnej zóny sa nachádzajú dve pobočky Slovenskej pošty, konkrétne Pošta 12 na Spišskom námestí a Pošta 20 na adrese Ždiarska 17.  Na Galaktickej ulici sídli Futbalový klub Galaktik.

Obsluha prostriedkami mestskej hromadnej dopravy je riešená električkovou traťou so zastávkami Levočská, Dneperská, Ladožská, Rovníková, Važecká. Okrem električiek je táto mestská časť obsluhovaná aj autobusmi mestskej hromadnej dopravy so zastávkami Napájadlá, Dneperská, Levočská, Bukovecká a Tepláreň. Hlavnou dopravnou tepnou v rámci tejto mestskej časti je Slanecká cesta. 

Pohľad na Slaneckú cestu

Medzi sakrálne stavby v rámci tejto mestskej časti patria rímskokatolícky Farský kostol Farnosti svätých košických mučeníkov na adrese Námestie Košických mučeníkov 1 a gréckokatolícky Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na Levočskej ulici. Hlavnou kultúrno-spoločenskou organizáciou je kultúrne stredisko KS Jazero so sídlom na Spišskom námestí č.1 (viac informácií ohľadom činnosti tejto organizácie sa môžete dočítať na webstránke Kultúrne stredisko Jazero alebo na webstránke Mestskej časti Košice – Nad jazerom). 

Farský kostol Farnosti svätých košických mučeníkov

Významnou inštitúciou pre kultúrne, spoločenské a voľnočasové aktivity je Výmenník Važecká. Stavba je zaujímavá (okrem iného) lezeckou stenou na prednej fasáde. V tejto mestskej časti fungujú aj organizácie, ktorých činnosť ja zameraná najmä na organizáciu podujatí a voľnočasových aktivít pre seniorov a to sú konkrétne Denné centrum (v minulosti Klub dôchodcov), ktoré sa nachádza na Spišskom námestí č. 1 a Klub kresťanských seniorov pri Farnosti sv. košických mučeníkov na Námestí sv. Košických mučeníkov č.1. 

Pokiaľ ide o novostavby v tejto mestskej časti, v posledných rokoch boli realizované projekty Rezidencia LAGO na Galaktickej ulici a Rezidencia Bukovecká na Bukoveckej ulici. O projekte Rezidencia Lago sa môžte viac dozvedieť z nášho článku, ktorý sme venovali novostavbám v Košiciach. V bezprostrednej blízkosti vodnej plochy, na Baltickej ulici sa nachádza bytový dom s názvom Lake Tower (v niektorých zdrojoch sa môžete stretnúť aj s názvom MultiBau), ktorý je vekovo síce oveľa novší než bytové domy vybudované v čase socializmu, no za novostavbu ho v súčasnosti už pokladať nemožno. 

Lake Tower

PhDr. Martin Behúň
Obchodný manažér

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať