Mestská časť Košice – Krásna

Barokovo – klasicistický Kaštieľ Krásna

Mestská časť Košice – Krásna patrí podľa počtu obyvateľov medzi malé mestské časti Košíc. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov mala táto mestská časť ku dňu 1.1.2021 presne 5 895 obyvateľov. Je súčasťou okresu Košice IV a nachádza sa v juhovýchodnej časti mesta Košice.

Ide o mestskú časť, ktorá si uchováva svoj vidiecky charakter a to aj napriek tomu, že súčasťou mesta Košice je už niekoľko desaťročí. V súčasnosti sa však rýchlo rozrastá. Podľa informácií dostupných z webstránky projektu Košice 2.0 bolo v mestskej časti Krásna dokončených jednoznačne najviac bytov v rodinných domoch v období rokov 2013 až 2021 spomedzi všetkých mestských častí Košíc, a to konkrétne až 518. Zároveň tu bolo aj najviac rozostavaných bytov v rodinných domoch ku dňu 1.1.2021, a to konkrétne 225. Viac o uvedenej štatistike sa môžete dozvedieť v nasledujúcom odkaze: https://kosice2.sk/novinky/vystavba-rodinnych-domov-v-kosiciach-tvoria-sa-na-okraji-suburbie/. Autor článku zároveň uvádza, že „V Krásnej bolo v sledovanom období dokončených až 28,7 % zo všetkých rodinných domov v Košiciach.“ Mestská časť Krásna je teda spomedzi všetkých mestských častí Košíc už dlhodobo najvyhľadávanejšou u záujemcov o výstavbu nového rodinného domu. Zároveň podľa informácií z posledných troch sčítaní obyvateľov, domov a bytov (v rokoch 2001, 2011 a 2021) počet obyvateľov tejto mestskej časti kontinuálne stúpa o čom hovoria informácie na nasledujúcom odkaze: http://sodbtn.sk/obce/obec_stat_vek_2021.php?kod_obce=599794.

Dominantnou sakrálnou stavbou v tejto mestskej časti je rímskokatolícky Kostol sv. Cyrila a Metoda. Ide o kostol postavený v roku 1935 a jeho projektantom je známy slovenský architekt Milan Harminc. Zároveň sa neďaleko uvedeného kostola nachádza aj prícestná kaplnka z polovice 19. storočia. V Krásnej sa nachádza aj archeologické nálezisko benediktínskeho kláštora na Benediktínskej ulici, ktorý bol podľa dostupných informácií vysvätený v roku 1143.

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Prícestná kaplnka neďaleko Kostola sv. Cyrila a Metoda

Významnou historickou pamiatkou na území mestskej časti Krásna je barokovo – klasicistický Kaštieľ Krásna z roku 1780 a zároveň rokoková kúria z roku 1773, ktorá je v súčasnosti využívaná ako rodinný dom. Obe uvedené stavby sú kultúrnymi pamiatkami zapísanými v celoslovenskom zozname. V blízkosti spomínaného kaštieľa sa nachádza aj Pamätník padlým v Druhej svetovej vojne.

Barokovo – klasicistický Kaštieľ Krásna
Barokovo – klasicistický Kaštieľ Krásna
Pamätník padlým v Druhej svetovej vojne

V mestskej časti Krásna sa nachádza základná škola s materskou školou sv. Marka Križina na adrese Rehoľná 2 a materská škola na adrese Žiacka 18. Stredné ani vysoké školstvo v tejto mestskej časti zastúpené nie je.

V tejto mestskej časti sa nenachádzajú veľké obchodné centrá. Spomedzi známych veľkých obchodných reťazcov tu má svoje zastúpenie reťazec FRESH a nájdete tu aj niekoľko ďalších malých obchodných prevádzok. Zároveň sa tu nenachádzajú veľké nemocnice ani veľké zdravotnícke strediská, je tu však malé zdravotné stredisko na adrese Lackova č. 12 a niekoľko súkromných ambulancií. Mestská časť Krásna je obsluhovaná autobusmi mestskej hromadnej dopravy, a to konkrétne na zastávkach Golianova, Krásna, Lackova, Minská, Motorest – Krásna, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Pollova, Pri Hornáde, Pri Teleku, Staroslovanská, Tramínová, Vyšný dvor. Svoje zastúpenie má tu aj Slovenská pošta, konkrétne ako Pošta 18 na adrese Opátska 269/13.
Mestská časť Krásna sa nachádza na oboch brehoch rieky Hornád a zároveň sa tu nachádza aj vodná plocha Štrkovisko Krásna, ktorú využívajú najmä rybári. Kúpanie je tu možné na vlastné riziko. Viac o Štrkovisku Krásna sa môžete dozvedieť na nasledujúcom odkaze: http://www.vypadni.sk/sk/strkovisko-krasna alebo tu: https://www.kamnaryby.sk/revir/strkovisko-krasna.

Rieka Hornád v mestskej časti Košice – Krásna

Keďže mestská časť Krásna nie je “sídliskovou“ mestskou časťou s prevažujúcou sídliskovou zástavbou ako napr. Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce, Dargovských hrdinov a pod., nepatrí medzi objekty záujmu developerov, ktorí by mali tu mali záujem stavať rozsiahle projekty pozostávajúce z niekoľkých obytných blokov s niekoľkými stovkami bytov. Ako sme už spomínali na úvod tohto článku, ide o lokalitu, kde v súčasnosti prebieha výstavba nových rodinných domov vo veľkom merítku pričom investormi sú v prevažnej miere samotní budúci vlastníci, ktorí plánujú v novopostavených rodinných domoch aj bývať. Medzi mnohými novostavbami sa však nájdu aj projekty, ktorých investormi sú developeri, ktorí realizujú výstavbu s plánom následného predaja. V prípade, ktorý v nasledujúcich riadkoch spomenieme, nejde o samostatný rodinný dom alebo súbor rodinných domov ale o bytový dom s názvom Bytový dom ANNA. Podľa informácií dostupných na oficiálnej webstránke projektu http://www.bytykrasna.sk/ tento projekt pozostáva zo 14 bytov a 21 parkovacích miest. Nachádza sa na križovatke ulíc K lesu a Pri Teleku. Viac informácií o uvedenom projekte sa môžete dozvedieť na už spomínanej oficiálnej webstránke projektu. V minulosti boli v tejto mestskej časti realizované malé projekty, v rámci ktorých investor postavil v radovej zástavbe niekoľko rodinných domov malej rozlohy.

Bytový dom ANNA

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať