Mestská časť Košice – Šebastovce

Mestská časť Košice – Šebastovce patrí medzi najmenšie mestské časti mesta Košice. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov mala ku dňu 1.1.2021 táto mestská časť 770 obyvateľov. Nachádza sa v južnej časti Košíc a je súčasťou okresu Košice IV.

Mestská časť Šebastovce bola samostatnou obcou do roku 1976. Stále si zachováva svoj vidiecky charakter s domovou zástavbou. Nenachádza sa tu žiadne sídlisko typické pre veľké mestské časti Košíc ako napr. Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce, sídlisko Železníky v mestskej časti Juh a pod. Nenachádzajú sa tu žiadne panelové domy.

Sakrálnou dominantnou tejto časti je rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa. V prvej polovici 90. rokov prebehol architektonický a archeologický výskum na základe ktorého bolo zistené, že sa jedná pôvodne o jednoloďový ranogotický kostol z 2. polovice 13. storočia. Neskôr počas nasledujúcich storočí bolo zrealizovaných niekoľko rekonštrukcií a novodobá prestavba sa konala v spomínanej prvej polovici 90. rokov. V blízkosti kostola sa nachádza pamätná tabuľa odkazujúca na požehnanie základného kameňa rímskokatolíckeho Kostola sv. Jána Krstiteľa v Šebastovciach pápežom Jánom Pavlom II. dňa 22. apríla 1990 v Bratislave.

Kostol sv. Jána Krstiteľa
Pamätná tabuľa v blízkosti Kostola sv. Jána Krstiteľa

Mestská časť Šebastovce je obsluhovaná autobusovou linkou mestskej hromadnej dopravy. Nachádza sa tu autobusová zástavka “Šebastovce“ na Harmančekovej ulici. Električková trať mestskej hromadnej dopravy tu nevedie. Veľké obchodné centrá ani obchodné domy s mixom zastúpených prevádzok rôzneho zamerania sa tu nenachádzajú. Nájdete tu prevádzku potravín malej rozlohy v budove miestneho úradu mestskej časti Šebastovce, ktorý sa nachádza na adrese Podbeľová 1. Materská škola sa nachádza na adrese Repíková 58. Viac o uvedenej materskej škole sa môžete dozvedieť na webstránke https://ms-sebastovce.webnode.sk/. Základná škola, stredná škola ani vysoká škola sa v tejto mestskej časti nenachádza. Nenachádza sa tu ani veľké zdravotnícke stredisko, nemocnica, poliklinika. Pobočka Slovenskej pošty sa v mestskej časti Šebastovce nenachádza a najbližšou pobočkou je Pošta Košice 17, ktorá sa nachádza v susednej mestskej časti Barca. O predmetnej pobočke sme písali v článku s názvom Mestská časť Košice – Barca.

V Šebastovciach sa nachádza Kultúrny dom, kde je možné usporiadať rôzne kultúrne, spoločenské podujatia, plesy, svadby, stužkové a pod. Mestská časť ponúka sálu na prenájom pre širokú verejnosť, a to aj pre občanov s trvalým pobytom mimo mestskej časti Šebastovce. Viac o možnostiach prenájmu sály, obsadenosti sály kultúrneho domu a poplatkoch za prenájom sály sa môžete dozvedieť na stránkach MČ Šebastovce. V tejto mestskej časti sa nachádzajú sídla a prevádzky niekoľkých firiem a aj napriek tomu, že sa jedná o jednu z najmenších mestských častí Košíc, nechýbajú tu ubytovacie kapacity. Nachádza sa tu totiž 4 – hviezdičkový Hotel Bonaparte na adrese Šebastovská 4. Viac o možnostiach ubytovania a stravovania v uvedenom hoteli môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke hotela.

Hotel Bonaparte

V úvode tohto článku sme spomínali, že mestská časť Šebastovce je okrajovou mestskou časťou, ktorá si zachováva svoj vidiecky charakter s domovou zástavbou. Podľa štatistických údajov zverejnených na webstránke projektu Košice 2.0 bolo v mestskej časti Šebastovce v období rokov 2013 až 2021 dokončených 31 bytov v rodinných domoch čo radí túto mestskú časť na 14. priečku spomedzi všetkých 22 mestských častí mesta Košice. Zároveň bolo v tejto mestskej časti ku dňu 1.1.2021 rozostavaných 12 bytov v rodinných domoch. V Šebastovciach nebol realizovaný developerský projekt veľkého rozsahu a medzi novostavby v tejto mestskej časti možno zaradiť len rodinné domy realizované v rámci individuálnej bytovej výstavby, pričom investormi boli v týchto prípadoch budúci obyvatelia novovybudovaných rodinných domov.

Porovnávané nehnuteľnosti

Porovnať